Fruitvliegen

Fruitvliegen of ook bananenvliegen genoemd, zijn vooral sterk aanwezig tijdens de zomer. Ze lijken telkens uit het niets te ontstaan en teisteren onze keuken of afvalemmers. Ze gaan op zoek naar voedsel en een plekje om hun eitjes af te zetten. De fruitvliegjes ontwikkelen zich erg snel (8 dagen) in warme temperaturen en kunnen voor heel wat overlast en hinder zorgen.

De vliegen komen af op de geur van zure wijn, frisdrank, bier of andere gistende producten en rottend fruit. De vuilnisbak verandert in een paradijs voor fruitvliegen. Dit bezorgt ons een onhygiënisch gevoel. Gaaf fruit wordt niet aangetast, beschadigd fruit wel.

Hoe zien fruitvliegen eruit?

Fruitvliegjes in huis bestrijden

  • Heel kleine vliegjes die ong. 3 à 4mm lang zijn
  • Geel of bruin van kleur met een donkergestreept achterlijf
  • Wanneer de fruitvliegjes uitvliegen hangt hun achterlijf omlaag

De ontwikkeling van fruitvliegjes  

De fruitvliegjes ondergaan een heuse ontwikkeling. Elk vrouwtje legt tussen 400 en 900 eitjes in groepjes van 15-25 in rottend of gistend materiaal. Het eitje komt uit binnen de 24-30 uur. De larven die tevoorschijn komen voeden zich met rottend materiaal en leven 5 à 6 dagen. De verpopping gebeurt in het voedsel en duurt 2-5 dagen. De levenscyclus evolueert sneller in warme omstandigheden: de ontwikkeling van ei tot volwassen duurt minder dan 2 weken.

Hoe kan u fruitvliegjes in huis voorkomen?

Hoewel fruitvliegjes weinig schade of gevaar met zich meebrengen, zijn ze ontzettend hinderlijk en ongewenste gasten. Ze lijken telkens uit het niets tevoorschijn te komen om vervolgens onze keuken en afvalemmer te teisteren.

fruitvliegjes op fruit of afval bestrijden

  • Bedek uw fruit en groenten als ze in een voorraadkast of toegankelijke plek bewaard worden, maar u legt het fruit en de groenten best in de koelkast.
  • Bewaar de groenten of het fruit ook niet te lang.
  • Maak regelmatig uw huis schoon, met extra aandacht voor de keuken en voorraadkast.
  • Sluit uw vuilnisemmers en afvalcontainers hermetisch af en maak deze regelmatig schoon.

Fruitvliegjes bestrijden

De behandeling begint bij het opsporen van de oorzaak van de plaag en die te verwijderen indien dat mogelijk is. De plek moet grondig gereinigd worden en vervolgens bekijken wij de verschillende mogelijkheden zoals non-tox behandeling (electronic fly monitoring) of het plaatsen van een dispenser.

Last van vervelende fruitvliegjes in huis? Contacteer ons op 0800/96 900 voor een vrijblijvende offerte omtrent vliegen bestrijden.