Ratten soorten

Knaagdieren zoals de rat zijn 'cultuurvolgers'. Dit betekent dat ze de mens volgen en deels afhankelijk zijn van ons. Ze leven dan ook vaak onopgemerkt in onze omgeving waar ze op zoek gaan naar voedsel en nestplaatsen. In stedelijke gebieden zijn rattenplagen meestal in verband te brengen met kapotte rioleringen of afwateringssystemen.

In België komen verschillende soorten ratten voor, de zwarte en bruine rat komen het vaakst voor. Daarnaast leven ook de muskusrat en woelrat (waterrat) in onze omgeving.

Heeft u last van ratten? Bel GRATIS 0800/96 900 voor een vrijblijvende offerte omtrent rattenbestrijding.

 

De bruine rat

De bruine rat is vooral in vochtige omgevingen terug te vinden. Deze rat eet alles wat zij te pakken kan krijgen en voedt zich zowel met plantaardig als dierlijk voedsel (eiwit- en zetmeelrijk), zoals graan, zaden, slakken, larven, kikkers, vogeleieren, enz. De bruine rat eet liefst vlees en is niet vies om ons vuilnis te doorzoeken op zoek naar restjes. Ze is dan ook vaak terug te vinden in opslagplaatsen, schuurtjes, kelders, voorraadkasten, zolders, enz.. De bruine rat is voornamelijk 's nachts actief.

Hoe ziet de bruine rat eruit?

Bruine ratten

 • De volwassen bruine rat is 20 à 30cm lang met een geschubde staart die (bijna) even lang als het lichaam is en weegt 100 tot 500gram. 
 • De rug is meestal grijsbruin met een lichter gekleurde buik, maar allerlei kleurenvariaties zijn mogelijk (bv. albino);
 • Ze zijn stevig gebouwd met een vrij stompe snuit, grote oren en hun staart is iets korter dan het lichaam;
 • De bruine rat is zwaarder gebouwd dan de zwarte rat, maar hun oren zijn kleiner en de staart is korter.
 • De uitwerpselen zijn capsulevormig en ong. 20mm lang. De uitwerpselen van de bruine rat verschillen van die van de zwarte rat doordat ze 'lelijker' zijn, niet mooi afgerond en groter.

Uitwerpselen van de bruine rat

Bruine ratten worden geslachtsrijp na drie tot vijf maanden en leven ongeveer één jaar. Ze hebben 4 tot 7 worpen met 8 à 12 jongen per worp. Ze kunnen zich dus sneller voortplanten dan de zwarte rat. Bruine ratten zijn uitstekende zwemmers, maar klimmen slecht. Ze nestelen zich graag ondergronds, in riolen, onder huizen of in de tuin. Ze maken gebruik van zakkengoed, stof, papier, isolatie, stro of andere zachte materialen om hun nest te bouwen. De ratten zijn meestal in een straal van 50m actief rondom het nest.

De zwarte rat

De zwarte rat, of ook wel de scheepsrat, huisrat, dakrat of pestrat genoemd, is een zeer goede klimmer en zwemmer. Zwarte ratten zoeken naar hoge en droge plekjes om hun nest te bouwen (bv. onder het dak of in isolatiepanelen). De zwarte rat overleeft enkel binnen en is dan ook vaker binnenshuis te vinden dan de bruine rat. Ze is vooral 's nachts actief en erg schuw. Dit betekent dat ze moeilijk te verleiden zijn tot het eten van lokaas. Zwarte ratten eten overwegend plantaardig voedsel zoals granen en vruchten.

Hoe ziet de zwarte rat eruit?

zwarte ratten

 • Een volwassen zwarte rat is meestal zwart van kleur in stedelijke gebieden, maar kan ook in verschillende kleurvarianten voorkomen (zwart - lichtbruin). De buik is lichter van kleur.
 • De zwarte rat wordt 15 tot 24cm lang met een staart die nog langer dan zijn lichaamslengte kan worden (tot 130%). De staart fungeert als 'grijpstaart' maar wordt ook gebruikt om het evenwicht te bewaren.
 • De zwarte rat verschilt van de bruine rat door de langere, ruigere vacht en zijn grotere, dunner behaarde oortjes. Ze heeft ook grotere ogen en een langere en dunnere staart.
 • De zwarte rat wordt geslachtsrijp na 2 à 3 maanden, daarna kan ze drie tot zes keer per jaar een nestje werpen. De draagtijd is ong. drie weken en het nestje kan tot wel 10 jongen bevatten.
 • De uitwerpselen van de zwarte rat zijn mooi afgerond en kleiner.

Uitwerpselen van de zwarte rat

De zwarte rat heeft neofobie. Dit betekent dat ze angst heeft voor nieuwe voorwerpen in haar omgeving of die op zijn minst zal proberen te vermijden. Ze verkiest te foerageren op bepaalde vaste plekken en om bepaalde sporen te volgen. Als een onbekend voorwerp op dit spoor of die plek wordt geplaatst, is de kans groot dat de zwarte rat de plek zal mijden.

Welke schade of overlast veroorzaken bruine of zwarte ratten?

 • Knaagschade: gezien de tanden steeds blijven groeien, knagen ratten voortdurend aan kabels, hout, kunststof en zelfs beton om ze kort en scherp te houden;
 • Gescheurd materiaal: ratten maken gebruik van stukjes isolatiemateriaal, gescheurd karton en papier, stukjes textiel of zachte materialen om een nest te maken;
 • Bevuiling van de woning en voedsel door zijn uitwerpselen, smeersporen, geur, enz;
 • Drager van ziekten (salmonella, e. coli, ...) die hij kan verspreiden door in aanraking te komen met ons voedsel;
 • Wanneer de rat vergiftigd wordt en sterft, kan het kadaver vliegen aantrekken die hun eitjes hierin leggen. De maden komen uit, vreten de rat op en ontwikkelen tot een vliegenplaag.

Muskusratten

De muskusrat leeft nabij watergebieden, moeraslanden, trage stromingen, vijvers, enz. De muskusrat voedt zich dan ook voornamelijk met waterplanten waaronder riet, biezen, lisdodden, enz. Ook eet hij landbouwgewassen (maïs, wortels en knolgewassen).

Hoe ziet de muskusrat eruit?

 • Hij weegt tussen de 600 en 1800 gram en heeft een breed hoofd met korte oren.
 • Hij is ong. 25-40cm lang en heeft een lange, bijna onbehaarde en zijdelings afgeplatte staart van ong. 20 à 28cm die als roer dient bij het zwemmen.
 • De stijven haren tussen zijn achterpoten fungeren als zwemvliezen.
 • De muskusrat heeft 2 à 3 nesten per jaar met ong. vijf tot zeven jongen. Deze jongen zwermen dan uit tijdens de trektijd (lente-herfst).

muskratten bestrijden

Muskusrat bestrijden

De muskusrat zal binnenshuis geen overlast veroorzaken. Ze zijn voornamelijk schadelijk voor landbouwgewassen en het ondermijnen van bermen, dijken en grachten. Door zijn graafwerkzaamheden kunnen deze dichtslibben of openbreken. De wetgeving verplicht dan ook de muskusratten te bestrijden wanneer ze schade toebrengen.

Woelratten

De woelratten verblijven dikwijls in de buurt van (proper) water, maar ook in boomgaarden en velden. Woelratten, zoals de naam aangeeft, graven een uitgebreid ondergronds gangenstelsel. Dit stelsel kan 10 tot wel 60cm diep liggen en 100m lang zijn. De woelrat maakt soms ook gebruik van oude mollengangen. De ingang kan zowel boven- als onderwater liggen, wanneer de gang dichtbij water gebouwd werd. Net als bij mollen wordt een ingang zichtbaar door het hoopje aarde dat ernaast ligt (bij de mollen ligt het hoopje aarde erop).

Hoe ziet de woelrat eruit?

 •  Een volwassen woelrat is ong. 12 à 23cm lang, heeft een behaarde staart die tot 14cm lang kan worden. Hij kan tot 250 gram wegen.
 • De dikke en ruige vacht van de muskusrat is grijsbruin tot zwart en glanst. Hij is plomp gebouwd, heeft een stompe snuit en kleine ogen en oren die verborgen zijn in de vacht.
 • Het is een dagdier dat vaak zwemmend waar te nemen is, hij vormt een V-patroon in het water.
 • De wijfjes hebben gemiddeld vier worpen per jaar en dragen die jongen gedurende 20 tot 22 dagen. Eén nest bevat ong. 2 tot 7 jongen.
 • De woelrat leeft niet erg lang, zijn max. levensduur is 18 maanden (incl. winterslaap).

 Woelratten bij waterbank bestrijden

Woelratten zijn overwegend planteneters, grassen, stengels, wortels en landbouwgewassen. Ook lusten ze insecten en vissen. Net als de muskusrat veroorzaken ze overlast door landbouwgewassen aan te vreten, een ondergronds gangenstelsel uit te bouwen en zo instabiliteit en wortelschade creëren.

Heeft u last van ratten? Bel GRATIS 0800/96 900 voor een vrijblijvende offerte omtrent rattenbestrijding.