Wilde konijnen

Wilde dieren: wilde konijnen verjagen en vangen of jagen op konijnen

Konijnen zijn lieve en schattige huisdiertjes, maar hun wilde broers en zussen kunnen voor heel wat overlast zorgen op bepaalde plekken, bv. in uw tuin graven ze tientallen holen, op de akkers smullen ze mee van de geplante groenten, voetbalvelden worden omgeploegd en op de luchthaven verhinderen ze het luchtverkeer.

De jacht op wilde konijnen wordt geregeld binnen een wettelijk kader. Onder bepaalde voorwaarden is bijzondere jacht of bestrijding mogelijk. Hiervoor moet echter voldaan worden aan welbepaalde voorwaarden. Indien u de schade en de reeds genomen preventieve maatregelen kan aantonen, hebt u misschien zelfs recht op een schadevergoeding.

Op de website van het Agentschap Natuur en Bos vindt u meer informatie (klik hier).

Wilde konijnen: uiterlijk & gewoonten

Wilde konijnen hebben een grijsbruine kleur en kunnen erg grote oren hebben. Ze eten allerlei soorten plantaardig voedsel, bv. gras, kool, graan, wortels, enz. Ook kunnen ze hun eigen uitwerpselen opeten. Wilde konijnen zijn sociale dieren die leven in grote families verspreid in de natuur. Zo’n familie kan uit wel twintig volwassenen en hun jongen bestaan. Binnen de groep bestaan er een soort hiërarchie en subgroepen die elk een eigen graasgebied hebben. Ze verkiezen open gebieden met een zanderige ondergrond. Hun nest bevindt zich ondergronds in een uitgebreid gangenstelsel, ook wel een burcht genoemd. Ieder konijn heeft zijn eigen ‘afdeling’ in dit stelsel. Als de familie uitbreidt, wordt het hol ook uitgebreid. Het bestaat uit een woonruimte, nestkamers, een kraamkamer, hoofdgangen en smallere nooduitgangen. Vanbinnen worden de nestkamers gevuld met droog gras, stro en plukken zacht konijnenhaar.

Wilde konijnen werpen hun jongen meestal tussen februari en augustus. Per worp worden er een 3 à 12 jongen geboren. Als het vrouwtje haar jongen werpt, gaat ze enkele keren naar de kraamkamer om hen te voeden. Een jong zet na ongeveer een maand zijn eerste stapjes bovengronds. Het voortplantingsproces verloopt erg snel en dat kan een heuse konijnenplaag opleveren na enige tijd. Wilde konijnen kunnen tot wel negen jaar oud worden.

Wilde dieren: wilde konijnen verjagen en vangen of jagen op konijnen

 Konijnen voorkomen

Wilde konijnen durven wel eens privégebied binnenglippen op zoek naar voedsel. Om schade van konijnen te voorkomen, kan u de volgende tips volgen:

  • Plaats omheining rond de eigendom, moestuin en kwetsbare zaken. Houd rekening met het feit dat konijnen behoorlijk hoog kunnen springen en diep kunnen graven. De omheining moet dus in de grond geplaatst worden en ong. 1m hoog zijn.
  • Hond of kat in uw tuin;
  • Vogelverschrikker in de tuin: de beweeglijkheid van de pop zal het angstige konijn afschrikken;
  • Plant geen groenten, planten of fruit die aantrekkelijk zijn voor het konijn.

Save

Save

Save

Save

Save