Bouwkundige wering

Weren van ongedierte is een cruciale stap in het duurzaam en milieuvriendelijk voorkomen en beheersen van plaagdieren zoals muizen, ratten, wespen en vliegen. Weren lijkt vaak een eenvoudige klus, maar enkel een correct aangebrachte wering door een specialist ter zake is zeer effectief en werpt snel zijn vruchten af.

"Overlast van muizen of ratten in huis of bedrijf? Dan is “wering” één van de belangrijkste maatregelen die genomen dienen te worden."

Waarom ongedierte weren?

Simpelweg om twee redenen:

  • Voorkomen dat ongedierte binnen kan komen
  • Voorkomen dat ongedierte zich binnen kan verplaatsen,nestelen en ontwikkelen.

"De meest voorkomende oorzaken zijn kieren en gaten in de muur, open doorvoeropeningen, openingen onder deuren, ... Deze zijn gemakkelijk en snel op te lossen."

Goede weringsmaatregelen

In de praktijk horen wij vaak excuses om niet aan wering te doen, het gaat dan vaak over tijd en budget. Wij adviseren echter iedereen om er bewust mee om te gaan en het desnoods stapje voor stapje uit te voeren. Goede weringsmaatregelen zijn belangrijk, werken effectief en er is meteen een verschil te merken. Doe een beroep op ons speciaal opgeleid team voor een weringsactie op maat. Indien nodig combineren wij dit met een curatieve actie tegen plaagdieren.

Plannen om te verbouwen?

Wij helpen u graag om de nieuwe of aangepaste omgeving/ruimtes plaagdierenvrij te houden. We geven adviezen en begeleiden u om ervoor te zorgen dat u in de toekomst plaagdieren in uw gebouwen kunt vermijden.

Het ideale tijdstip om te proofen is wanneer de ruimte volledig leeg is en wanneer er nog geen kasten, rekken, of installaties geplaatst zijn.

Daarnaast geven we graag advies bij het beslissen van de indeling van de ruimte alsook de keuze van de inrichting (bv. sommige rekken zijn standaard afgeschermd voor plaagdieren terwijl andere de perfecte schuilplaats bieden).

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden van Bouwkundige wering

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900