Vogelweringsystemen tegen vogeloverlast

Professionele vogelwering

'Vogels bestrijden', kan op allerlei manieren maar heel wat daarvan zijn verboden bij wet of dieronvriendelijk. Anticimex biedt verschillende oplossingen om duiven, meeuwen, kauwen en andere vogels te verjagen uit uw omgeving. Deze zijn zowel diervriendelijk als doeltreffend. Wij beschikken over een uitgebreid aanbod netten, draden, pinnen, akoestische geluidsdruk, etc. die naar uw specifieke behoeften en het terrein aangepast worden.

Anticonceptie stadsduiven

Vets For City Pigeons

Anticimex heeft een samenwerking met Vets for City Pigeons sinds April 2023. Vets For City Pigeons heeft een duurzaam en diervriendelijk beleid voor duivenwering uitgebouwd voor steden, gemeenten en bedrijven. Dit biedt een totaaloplossing met een duidelijke langetermijnvisie en meetbare resultaten.

Voorbehoedsmiddel

Het controlebeleid van Vets For City Pigeons is opgebouwd rond geboortebeperking aan de hand van een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel. Het heeft als bijwerking dat het membraan tussen de dooier en het eiwit wordt aangetast. Hierdoor vindt er geen embryonale ontwikkeling plaats. Het voorbehoedsmiddel is een veterinair geneesmiddel in de vorm van maïskorrels die gecoat zijn met een kleine dosis nicarbazine.

Meer info

Netten

Om de werken vlot en efficiënt te laten verlopen, worden de te beschermen zones vooraf opgemeten en de vogelnetten op maat gemaakt. De keuze van de bevestigingsmaterialen gebeurt op basis van de ondergrond (steen, metaal). Bij de montage wordt er aandacht besteed aan het visuele aspect. De horizontale en verticale richting van de draden worden daarbij strikt aangehouden.

Optioneel:

 • Aanbrengen van ritsen voor latere toegang (vb technisch onderhoud, vervangen lampen boven de netten, ...)
 • Gebruik van polyamide netten
 • Gebruik van steenkleurige netten
 • Voorzien van extra spankabels achter de netten ter versteviging en bescherming tegen vandalisme.

Standaard wordt gebruik gemaakt van netten vervaardigd uit zwart geknoopt hoogwaardig polyethyleen met volgende eigenschappen: UV-bestendig, chemisch inert, absorberen geen water, brandvertragend en hoge breekkracht (30 kg).

Maaswijdte is standaard:

 • 2 x 2 cm voor wering van meeuwen, duiven, spreeuwen en mussen, ….
 • 5 x 5 cm voor wering van vogels ter grootte van meeuwen en duiven.

Maaswijdte 5 x 5 cm wordt toegepast omwille van esthetische overwegingen en als wering van kleinere vogels niet noodzakelijk is. Deze bieden minder luchtweerstand.

Pinnen

Het plaatsen van pinnen voor vogelwering is een zeer efficiënte methode en eenvoudig uit te voeren. De werking beperkt zich tot de zones waar ze geplaatst zijn. Plaatsing dient dus oordeelkundig en gericht te gebeuren. Vooraleer tot het plaatsen van de pinnen over te gaan, dient de ondergrond zuiver gemaakt te worden.(verwijderen van mos, uitwerpselen, oude duivenwering, …). Zoniet kunnen deze na verloop van tijd loskomen. Onze diensten zullen dit te allen tijde voorzien daar waar de strips met pinnen geplaatst worden (kleefzone).

Bijkomende dienstverlening - optioneel:

 • ondergrond in slechte staat: herstellen van de ondergrond (poreuze toplaag, putten, oneffenheden, slechte voegen, ..
 • voor poreuze en/of geërodeerde ondergronden (vb witte zandsteen) kan het aanbrengen van hydrofuge/steenverharder een oplossing bieden. Vraag hierover meer informatie aan uw contactpersoon
 • kadert het plaatsen van pinnen in een totaalrenovatie, dan kan een volledige reiniging aangeboden worden (zandstralen, ...).

Draadjes

Het afweersysteem is een staaldraad welke op hoogte wordt gespannen d.m.v. een veer. Deze staaldraad wordt gemonteerd tussen speciale posten of ogen, die geplaatst zijn in nylonpluggen met een diameter van 6 mm. Ze zijn bovendien voorzien van een revet om regenwater uit het boorgat te houden. Afhankelijk van de breedte van het te behandelen oppervlak zullen er meerdere draden naast elkaar gespannen worden (iedere 5 cm).

Afhankelijk van de belastingsdruk is het draadsysteem soms te overwinnen. Het draadsysteem is enkel geschikt voor het verjagen van duiven in situaties waarbij ze overdag of ’s nachts in en rond uw gebouwen verblijven. Daar waar ze nestelen, zullen volhardende duiven toch proberen hun weg te vinden door het systeem. In dit geval zullen er andere systemen gebruikt moeten worden.

Akoestische geluidsdruk

Akoestische druk is de mate waarin de lokale druk afwijkt van de (gemiddelde of gelijkmatige) omgevingsdruk, veroorzaakt door een geluidsgolf. Geluidsdruk kan gemeten worden met een microfoon in de lucht of met een hydroffon in water. De SI unit voor geluidsdruk is pascal (symbool: Pa). Een geluidsbron straalt een kracht P uit en dit resulteert in een geluidsdruk p. Geluidskracht is de oorzaak – geluidsdruk is het effect. Een frequentie, onhoorbaar voor het menselijk oor, wordt uitgezonden met extreme akoestische druk, wat de vogels verjaagt van de probleemzone.

Deze draagfrequentie, die een onaangenaam gevoel veroorzaakt bij vogels en hen afschrikt, wordt voortgebracht door een toevalsgenerator. In elke resonator wordt een piezo-elektronische geluidsomzetter op onregelmatige tijdstippen aangeschakeld door een geïntegreerde microcompressor. De resonators van een resonantiekring garanderen een optimale akoestische druk. Om de volledige zone te bedekken, moeten de resonators op een afstand van 5-7 meter van elkaar geplaatst worden.

Lichtreflectie met de Eagly Eye

De Eagle Eye is een ronddraaiend en reflecterend toestel dat vogels zoals duiven, eksters, kauwen, spreeuwen, enz. in de vlucht verjaagt en ze irriteert wanneer ze neerstrijken. Een specifiek lichtspectrum, dat onzichtbaar is voor het menselijk oog, wordt weerkaatst naar de vogel, die zich onveilig voelt in de nabijheid van de Eagle Eye. De Eagle Eye is de enige duivenwering dat een zekere controle heeft over vogels in een open veld. Een toestel kan een zone zonder obstakels bedekken van 5 acres of 2 hectare.

De Eagle Eye werkt optimaal in direct zonlicht. Artificieel licht is niet zo efficiënt als direct zonlicht, maar het kan wel gebruikt worden in gebouwen en schaduwrijke zones. Dit is de eerste duivenwering die de vogels met succes weghoudt van zones waar ze ongewenst zijn, zoals gebouwen, landingsbanen, landbouwgrond, silo's, golfbanen, publieke plaatsen, ect. Hoe langer het systeem geïnstalleerd is, hoe efficiënter het werkt.

Vogels zijn gewoontedieren. Nadat ze een verblijfplaats gevonden hebben, komen ze meestal terug naar diezelfde plaats. Wanneer ze op regelmatige basis verstoord worden, zullen de meeste vogels zich verplaatsen naar een andere plek. Het is belangrijk om te weten dat vogels altijd zullen terugkeren naar hun nest als er kuikens of eieren in liggen. Daarom moeten alle nesten verwijderd worden.

In de vlucht is een duif altijd op de uitkijk voor aanvallen van vijanden die van bovenaf komen. Het lichtspectrum dat weerkaatst wordt door Eagle Eye desoriënteert niet enkel de vogel, maar het bezorgt de vogel een onbehaaglijk gevoel, waardoor hij niet zal neerstrijken onder de stralen van de Eagle Eye. Vogels voelen zich onveilig in de buurt van de Eagle Eye en zullen zich uiteindelijk naar een veiligere plek verplaatsen.

Gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden

De Eagle Eye werkt met een vizierlijn. Als de vogels het toestel kunnen zien, zullen ze afgeschrikt en verjaagd worden. Mogelijks moeten er meerdere toestellen geplaatst worden om een volledig gebied te bedekken. De installaties van de Eagle Eye moeten altijd als een volledig systeem gezien worden. Het is mogelijk dat één toestel niet volstaat. Men bekomt het beste resultaat in combinatie met andere toestellen of producten. Als enkel de voorgevel en het dak van een gebouw behandeld worden, is het best mogelijk dat de vogels zich verplaatsen naar een andere plek op hetzelfde gebouw.

Het eerste resultaat is pas na 2 maanden waarneembaar, daarna moet de vogelinfestatie met 80% verminderd zijn. Nieuwe vogels zullen zich niet begeven in de buurt van een Eagle Eye – enkel de oude koppige vogels zullen terugkomen om hun territorium te verdedigen.

Verander uw land

  bel nu 0800 96 900