Integrated Pest Management

Een belangrijke oplossing die wij onze klanten bieden, is een doorlopend onderhoudscontract met proofingadvies. Dit draagt niet alleen bij tot het juist verhelpen van infestaties, maar heeft ook een preventieve werking. Deze integrale benadering heeft als voordeel dat schade door ongedierte of voedselveiligheidsrisico's voorkomen kunnen worden.

Integrated Pest Management

Het IPM-principe werd overgenomen vanuit de landbouw waar integrated crop management centraal staat en het streeft een doeltreffende & milieubewuste aanpak na. IPM beperkt de economische en ecologische schade door gebruik te maken van alle beschikbare bestrijdingstechnieken en kennisdeling.

Een goede beheersing staat of valt met een integrale benadering die per bedrijf en locatie kan verschillen, hierbij zijn preventie & wering altijd de eerste optie. Op basis van IPM stellen wij voor u een pakket samen dat specifiek is afgestemd op uw type dienstverlening, productie en bedrijfsomstandigheden. Dit is gebaseerd op een aantal stappen die middels ons digitale klantenportaal Digimex altijd door u zijn in te zien:

1. Inventarisatie en evaluatie

Risicogebieden worden geïdentificeerd om een gedetailleerd en grondig ongediertepreventieplan op te stellen. Het plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij trendanalyses en opvolging inzicht geven in de effectiviteit van het beheersplan.

2. Wering en preventie

Alle mogelijke maatregelen van wering en preventie moeten worden aangewend om binnendringen, vestiging en vermeerdering van plaagdieren tegen te gaan:

  • Proofing
  • Hygiënemaatregelen
  • Maatregelen van opslag
  • Vochtwerende maatregelen

3. Inspectie, monitoring en advies

Aanwezigheid en/of bedreiging van ongedierte moet aantoonbaar zijn vooraleer er mag overgegaan worden tot daadwerkelijke bestrijding. Hier dient er gewerkt te worden met schade- of waarschuwingsdrempels waarboven ingrijpen noodzakelijk is. Onze gediplomeerde quality supervisors, service managers en technici inspecteren het monitoringsysteem en de vastgestelde risicogebieden. In combinatie met de visuele controle en waarnemingen van de klant worden conform een checklist afwijkingen en adviezen besproken en vastgelegd in een inspectierapport.

4. Behandeling

Op basis van de geconstateerde afwijkingen (o.a. plaagdierenactiviteit, groei micro-organismen) wordt in overleg met u een doelgerichte oplossing voorgesteld en uitgevoerd. Hierbij geldt altijd dat de meest milieuverantwoorde methode wordt gekozen.

Trainingen voor uw personeel

Gedurende het gehele traject is er sprake van instructie (training ‘on the job’ en consultancy op maat) toegespitst op uw specifieke omstandigheden. Dit betreft adviezen op het gebied van schoonmaak, werkroutines, hygiëne, proofing, etc. Daarnaast biedt Anticimex praktijkgerichte trainingen voor u en uw medewerkers.

Onze werkwijze - met aandacht voor het milieu

Bij Anticimex streven wij dagelijks naar duurzame oplossingen in alles wat we doen. Het is een belangrijk onderdeel van onze service. We wegen altijd de technische-, economische-, en milieuaspecten tegen elkaar af om ervoor te zorgen dat de klant de best mogelijke oplossing krijgt. Door deze werkwijze bieden wij u de beste oplossing voor zowel binnen als buiten uw bedrijf of huis.

Kwaliteit, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn ontzettend belangrijk voor ons, maar ook voor onze klanten. Anticimex is lid van de BEPMA (Belgische Pest Management Association) en we zijn in het bezit van de volgende certificaten.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900