Klustervliegen

Klustervliegen: ontwikkeling & levenscyclus

De klustervlieg lijkt op een groot uitgevallen kamervlieg en leeft in grote groepen die vaak dicht opeen zitten. Ze vliegen af en toe, maar lopen eerder wat sloom rond op het oppervlak waar ze zich bevinden.

  • Een volwassen klustervlieg is zwart en ca. 8 mm lang met veel goudkleurige haren op het bovenlichaam.
  • Het vrouwtje legt haar eitjes op vochtige grond, onder rottende bladeren. Na ongeveer een week komen de larven uit en gaan actief op zoek naar regenwormen waar ze zich aan vast houden en vervolgens een gaatje in boren.
  • De made ontwikkelt zich binnen in het lichaam van de regenworm. Als de regenworm dood of bijna dood is, boort de made zich een weg naar buiten en verpopt zich in de grond.
  • De levenscyclus van de klustervlieg is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden; twee generaties per jaar is normaal, maar als de zomer erg warm is kunnen vier generaties per jaar voorkomen.
  • De volwassen klustervlieg voedt zich met de nectar van bloemen.

Het komt regelmatig voor dat hetzelfde gebouw ieder jaar opnieuw door de vliegen gebruikt wordt om te overwinteren. Daarbij valt op dat ze meestal ook een voorkeur hebben voor hoge gebouwen en zetten zich in de herfst graag neer op de zuidgevel.

Klustervliegen veroorzaken geen schade maar zijn door de grote aantallen wel bijzonder hinderlijk.

Hoe kan u klustervliegen weren?

Gezien klustervliegen binnenkomen via kleine openingen in de buitenmuren, kan u best zorgvuldig deze muren controleren en vervolgens de openingen dichten of voorzien van fijnmazig horrengaas.

  • Kleine roosters op ventilatieopeningen in de muur plaatsen.
  • Dichtkitten van de ruimte tussen het kozijn en de muur.
  • Fijne vliegenramen plaatsen in open ramen en deuren.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900