Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel...

Persbericht

Je leest het goed, als de kat van huis is dansen de muizen op tafel…

Sluiting van restaurants

De sluiting van restaurants en het advies voor burgers om binnen te blijven heeft effect op de eetgewoonten en het gedrag van muizen en ratten.

Als een kolonie ratten en muizen afhankelijk is van een regio dat normaliter bezaaid is met toeristen en waar veel afval wordt achtergelaten, en dit is nu verdwenen, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Deze muizen en ratten hebben honger en gaan op zoek naar een andere plaatsen om voedsel te vinden.

Quarantaine

Door sluiting van scholen, bars, restaurants, hotels, toeristische attracties en andere openbare plaatsen hebben de muizen en ratten vrij spel en dat zal heel wat gevolgen hebben doordat er geen lawaai of publiek aanwezig is. Hierdoor is het ook mogelijk dat ze overdag zichtbaar en/of actief zijn.

De muizen en ratten zijn heel goed in het opsporen van voedselbronnen en zullen hun krachtige tanden gebruiken om korte metten te maken met barrières zoals deuren, plastic en stoffen.

Het is niet omdat de bevolking in quarantaine blijft, dat het ongedierte zich ook netjes zal gedragen.

Ongediertebestrijding tijdens coronacrisis

Ongediertebeheersing speelt een cruciale rol in de voedselveiligheid en de gezondheid van ieder mens. Het is van uitermate groot belang dat deze dienstverlening ter ondersteuning van bedrijven en organisaties met vitale processen en cruciale beroepsgroepen blijft doorgaan tijdens de corona-crisis. Daarnaast is ook een veilige en gezonde werkomgeving en publieke ruimte van belang.

Ongedierte vormen een risico voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid. Maar kunnen ook schade aanrichten aan installaties en bekabelingen. Bij afwezigheid in het bedrijf, hebben het ongedierte vrij spel. Ongediertebeheersing is daarom ook op dit moment van groot belang.

Kritieke locaties

Ongediertebeheersing vervult een onmisbare functie in o.a. de volgende gevallen: de zorg (zoals ziekenhuizen en woon- en zorgcentra), de voedselketen (van boerenbedrijf tot supermarkt), energievoorziening, datacenters, drinkwatervoorziening en productie en verwerking van chemicaliën, maar ook noodzakelijke overheidsprocessen. Het voortzetten van de ongediertebeheersing bij deze bedrijven en organisaties (en hun directe omgeving) is dus van belang.

Hoe kan je ze buiten houden?

Ongediertebeheersing begint met ze buiten te houden, daarom is de buiten hygiëne, beheerbare buitenopslag, afvalbeleid, goed onderhouden vegetatie en natuurlijk infrastructuurbeheer zeer belangrijke items!

  • Zorg ervoor dat er geen afval ligt rondom de gebouwen en tussen de vegatatie.
  • Zorg ervoor dat er geen onnodige stapelingen van goederen/paletten tegen de muren aanwezig zijn.
  • Zorg dat deuren, poorten gesloten zijn en geen kieren vertonen.
  • Hou ramen, dakkoepels gesloten en voorzie deze met de vliegenhorren.
  • Zorg binnen dat het afval verwijderd is, dat er geen open grondstoffen, bijproducten en eindproducten in een goed afgesloten recipiënten zitten.

Zijn de kieren en gaten in de muren gedicht? Gaten groter dan 0,5 cm zijn al een doorgang voor muizen.

Een manier om uw bedrijf/huis te beschermen is het afdichten van openingen zoals scheuren en gaten in fundering, leidingen, enz. Binnenshuis zorg je er maar beter voor dat er weinig plaatsen zijn waar ze zich kunnen verbergen en bewaar voedsel op een veilige plaats.

Daarnaast is het heel belangrijk voor bedrijven dat hun ongediertebeheersing verder opgevolgd wordt.

Tot slot, je zorgt er dus maar beter voor dat de muizen niet op tafel gaan dansen.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900