Anticimex steunt 't Kinderkasteeltje

Persbericht

Anticimex is trots om ’t Kinderkasteeltje in Nazareth te kunnen steunen naar aanleiding van de warmste week.

’t Kinderkasteeltje heeft een tweeledige werking: er is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 3 jaar en er is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (kortweg CKG genoemd) met een afdeling in Nazareth en in Gentbrugge. De organisatie maakt deel uit van de groep VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

Het CKG biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit kan aan huis of in het centrum, met een aanbod van mobiele of ambulante begeleidingen.

In het CKG te Nazareth is er ook een residentiële werking waar dag- en nachtopvang geboden wordt aan 24 kinderen van 0 tot 12 jaar. Sommige van deze kinderen zijn geplaatst door de jeugdrechter omdat er ongerustheid is over de veiligheid van de kinderen in de thuissituatie, maar ouders kunnen ook vrijwillig akkoord gaan met een tijdelijke opname om zo het gezin even te ontlasten.

Het pedagogisch en agogisch concept van ‘t Kinderkasteeltje start vanuit het respect voor de rechten van het kind. Zij willen in de begeleiding van gezinnen met jonge kinderen een steunpunt zijn in het opvoedingsproces van de ouders. Ze vertrekken dan ook steeds vanuit het standpunt dat het gezin de plaats is die de meeste groeikansen biedt voor het kind.

Zij krijgen van de overheid subsidies om de kinderen binnen hun residentiële werking de nodige zorg te kunnen bieden: een aangename leefruimte, persoonlijke zorg, een warme omgeving met professionele begeleiders. Om de kinderen iets extra te kunnen geven zijn zij afhankelijk van sponsoring door derden.

Jaarlijks gaat ’t Kinderkasteeltje met hun 24 kinderen op zomeruitstap naar een pretpark (waar Plopsaland met stip op één staat!), hierbij schenken wij met Anticimex inkomkaarten voor alle kinderen en begeleiders, zodat zij een spetterende dag in Plopsaland kunnen beleven.

Wil jij ’t Kinderkasteeltje ook steunen? Bezoek hun website.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900