Anticimex Smart genomineerd voor de Trends impact awards

Persbericht

Trends impact awards: De meest prestigieuze prijzen voor bedrijven met een duurzame impact.

De Trends Impact Awards willen de meest prestigieuze prijzen in België toekennen aan bedrijven die strategieën implementeren (of hebben geïmplementeerd) die een positieve impact genereren en duurzame waarde creëren.

Met Anticimex zijn we verheugd te mogen mededelen dat we genomineerd zijn in de categorie ‘Ecology’.

Anticimex als duurzaam bedrijf

Anticimex is een internationale groep waarvan het moederbedrijf gelegen is in Zweden en draagt duurzaamheid en ecologie hoog in het vaandel. Jaarlijks wordt een duurzaamheidsrapport opgesteld waarin alle initiatieven en verwezenlijkingen binnen de groep opgelijst worden.

Anticimex België engageert zich op verschillende manieren om onze doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling te bereiken.

Deelname project: Anticimex Smart

Anticimex onderscheidt zich van haar concurrenten door haar dienstverlening uit te voeren in lijn met onze goede zaak, namelijk: Anticimex staat voor meer dan plaagdierbeheersing. We bouwen aan een duurzame maatschappij waarin mens en dier in balans samenleven.

Bij het traditioneel bestrijden van plaagdieren wordt er onder andere gebruik gemaakt van toxische stoffen (biociden). Een mogelijk risico hiervan is dat het biocide ook andere organismen kan treffen dan waarvoor het bedoeld is. We denken hierbij aan huisdieren, maar ook aan bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen, zieken,...).

Anticimex heeft een digitaal plaagdierbeheersingssysteem ontwikkeld, nl. “Anticimex Smart”. Dit is een digitaal, intelligent systeem dat 24/7 uw omgeving monitort en beschermt tegen knaagdieren en insecten. Door constante bescherming te bieden en onmiddellijk over te gaan tot actie, voorkomen we infestaties op een milieuvriendelijke manier, zonder gebruik van gif.

Dankzij geautomatiseerde, niet-giftige vallen en apparatuur voor constante monitoring hebben we plaagdierbestrijding getransformeerd van een reactief gokspel naar een op feiten gebaseerde wetenschap. We zijn in staat om plaagdieren te detecteren voordat je het zelfs kunt zien.

Bij traditionele ongediertebestrijding gaat er een lange periode over vanaf het moment dat een plaag opduikt tot deze bestreden is. Met Anticimex SMART verdwijnt dat risico, omdat het in staat is een plaag te detecteren voordat u het doorheeft.

Om traditionele behandelingen uit te kunnen voeren, zijn er verscheidene verplaatsingen per dag vereist. De verplaatsingen gebeuren per wagen waardoor er, door de geproduceerde uitstoot, een impact is op het milieu. We gaan hier langs met een vaste frequentie, om ter plaatse te kijken of er een probleem stelt.
Via het Smart systeem bereiken we een verbeterde efficiëntie in interventies, hetgeen een kostenbesparing bezorgt alsook de CO2 uitstoot helpt verminderen omdat we doelgericht kunnen langsgaan bij een detectie van ongedierte.

Wie haalt voordeel uit Anticimex Smart?

De natuur is de voornaamste partij die hier voordeel uit haalt maar uiteraard ook de klanten van Anticimex.

Wij zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving binnenshuis via plaagdierbeheersing. Op deze manier garanderen wij de voedselveiligheid en productkwaliteit in bedrijven.

 • Ongedierte kan een bedrijf enorm veel schade toebrengen, zowel qua kosten als imago. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Een productiestop in de auto-industrie kan tot 100 miljoen kosten, elke week.
 • Een knaagdier reputatieschandaal kan 190 miljoen van je aandelenkoers afnemen.
 • Een mislukte audit betekent vaak dat producten worden teruggeroepen en bedrijven kunnen gesloten worden..
 • Klanten die een muis in een restaurant zien lopen, zullen nooit meer terugkomen en hun kenniskring hiervan op de hoogte brengen.

Wij werken niet met externe partners maar hebben een eigen R&D team in het Anticimex Innovatie Center waar het Anticimex Smart-systeem werd ontwikkeld. Alle Smart producten bevatten de nieuwste technologieën en zijn uniek in hun soort.

Innovatieve technologieën

Anticimex is steeds op zoek naar de meest innovatieve technologieën in plaagdierbeheersing om het gebruik van toxische stoffen in te perken, zonder dat dit een hogere kost of lagere bescherming met zich meebrengt. Zo gebruiken we het gifvrije en digitale Smart-systeem die ontwikkeld is door ons eigen R&D team in ons Anticimex Innovation Center.
Het Smart-systeem bestaat uit non-toxische vallen, gecombineerd met een 24/24 monitoring.

De volgende generatie is reeds in R&D. We blijven investeren in innovatie. Onze ambitie blijft de nummer 1 positie in België behouden en een voorbeeld te zijn.

Voordelen Anticimex Smart systeem

Het merendeel van onze klanten kiest reeds voor onze Smart-oplossing en hebben al de voordelen ervaren:

 • 24/7 constante monitoring: de traditionele oplossingen tegen plaagdieren bestaan uit inspecties die maandelijks, eens per kwartaal of jaarlijks plaatsvinden. Anticimex Smart daarentegen monitort 24/7, vangt continu af en rapporteert de resultaten direct.
 • Gifvrije ongediertebestrijding: alle Anticimex Smart vallen en sensoren zijn 100% gifvrij. Dit is niet alleen beter voor het milieu, het zorgt ook voor een gezond werkklimaat en voorkomt gif op plekken waar het niet thuishoort.
 • Vermijd financiële schade: het oplossen van een overlastsituatie kost tijd en de schade die het bedrijf hierbij oploopt kan aanzienlijk zijn. Anticimex Smart biedt de mogelijkheid om nog sneller te reageren (ten opzicht van traditionele bestrijding) op meldingen van ongedierte voordat ze financiële & materiële schade aanrichten.
 • Detecteert risicozones: ongedierte, zoals muizen en ratten, verstoppen zich altijd op plaatsen waar ze moeilijk te vinden zijn. Met de innovatieve sensoren en vallen detecteren we ongedierte op de meest verborgen plekken, brengen we overlastsituaties in kaart en zetten we gericht vallen op.
 • Eenvoudige rapportage: het Smart Datacenter biedt de mogelijkheid om de situatie 24/7 te analyseren en de data die men nodig heeft te exporteren en te overhandigen voor een audit.
 • Minder zorgen: non-stop monitoring minimaliseert de kans op overlast van ongedierte dat schade aan het bedrijf of relaties met klanten en partners kan aanrichten. Daarnaast garanderen onze gifvrije en doeltreffende Smart vallen dat het bedrijf voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Verwachte impact Anticimex Smart

Dagelijks gaan onze commerciële medewerkers op bezoek bij onze klanten en prospecten. Meer en meer bedrijven zetten in op duurzaamheid, op alle niveaus van het bedrijf. Plaagdierbeheersing is hier ook een onderdeel van, waarbij ze ook daar belang hechten aan een plaagdiervrije, maar ook gifvrije omgeving.

Ongedierte slaat toe bij de klant op het minst verwachtte moment en de gevolgen kunnen rampzalig zijn. Vele klanten zien de voordelen er van in, en kiezen steeds meer voor onze Smart-oplossing. We hebben reeds goeie referenties en business-cases om aan te tonen dat vele van onze klanten tevreden zijn met de Smart-oplossing.

Door de ontwikkeling van Smart (electronic rodent monitoring), is er automatische monitoring van knaagdiervangsten waardoor er minder verplaatsingen door onze medewerkers moeten gemaakt worden om controlewerkzaamheden uit te voeren. Op die manier kunnen we van op afstand alles monitoren, afvangen, en efficiënter afstemmen met de klant voor het leegmaken van vallen.

Meer informatie over Anticimex Smart

Meer info? Contacteer ons vrijblijvend.

Verander uw land

  bel nu 0800 96 900