Nieuwe versie van de BRC-norm

Rapport

In augustus 2018 werd de nieuwe versie van BRC-norm voor voedselveiligheid gepubliceerd. Alle bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRC, moeten deze nieuwe norm invoeren tegen 1 februari 2019.

Wat betreft ongediertebestrijding, zijn er enkele wijzigingen waarmee rekening gehouden moet worden:

  • Ongediertebeheersprogramma's moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving.
  • De risicobeoordeling dient herzien te worden indien er veranderingen zijn aan het gebouw/productieproces of in geval van een aanzienlijke infestatie.
  • Er moeten maatregelen getroffen worden omtrent vogelwering boven laad- en losgebieden.
  • Registraties kunnen op papier (hard copy) of beheerd worden in een elektronisch systeem, bv. ons online registratiesysteem Digimex.

Als u graag meer informatie wil over de BRC-norm of u wil de pest control binnen uw bedrijf op een BRC-niveau brengen, neem dan contact op met ons.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900