Rattenbestrijding in Duitsland met Anticimex Smart Pipe

Rapport

In de toekomst zal het openbaar nutsbedrijf van Nördlingen de Anticimex Smart Pipe gebruiken voor rattenbestrijding om het gifgebruik in de waterlopen te verminderen. De val wordt gebruikt in verschillende delen van de stad voor een strategische en duurzame bestrijding van ratten in het rioolstelsel.


Het nutsbedrijf van Nördlingen reageert op de steeds strengere eisen om de hoeveelheid gif die in het milieu terechtkomt, te verminderen. Waar vroeger grote hoeveelheden rattengif in de rioolputten van de stad werden geplaatst, vertrouwt men nu op Anticimex Smart Pipe voor rattenbestrijding in de riolering

In opdracht van het nutsbedrijf van de stad Nördlingen plaatste Anticimex de vallen op strategisch gekozen plaatsen in de openbare rioleringsbuizen. De vallen zijn uitgerust met sensoren die reageren op licht, beweging en temperatuur. Als de sensoren een rat detecteren, worden ingebouwde grendels geactiveerd en doden ze het knaagdier. Het dode dier wordt dan met de stroming in het riool afgevoerd. Natuurlijk is de Smart Pipe gecertificeerd, voldoet zij aan de voorschriften inzake dierenwelzijn en is ze goedgekeurd door het Federaal Milieuagentschap.

Voordelen Anticimex Smart Pipe - Rioleringsval

Naast de vermindering van het gifgebruik heeft de Smart Pipe nog een ander voordeel. Aangezien de vallen door middel van SIM-kaarten op het radionetwerk zijn aangesloten en zo gegevens (waargenomen ratten, afvangst ratten) naar een datacentrum kunnen zenden, krijgt het nutsbedrijf van Nördlingen wekelijks evaluaties die strategische controle mogelijk maken. Dit was in het verleden niet mogelijk met analoge controlemaatregelen.

"Op deze manier krijgen we een beter overzicht van de omvang van het voorkomen van ratten. Dit was niet het geval met de toepassing van vergif. Tegelijk kunnen we nagaan of de plaats van de val goed gekozen is en, indien nodig, corrigerende maatregelen nemen." - Martin Bickelein, technisch directeur van de fabriek Stadtwerke Nördlingen.

Bron: Augsburger Allgemeine - Rattenbekämpfung in Nördlingen mit moderner Technik

Smart Rioleringsval

smart rioleringsval

Hoe werkt de Anticimex Smart Pipe?

Overlast van ratten hoeft niet langer een probleem te zijn in uw gemeente of waterschap. De rioleringsval is de milieuvriendelijk, digitale oplossing die ratten aanpakt bij de bron; het riool. Deze gepatenteerde val wordt door Anticimex wereldwijd op grote schaal toegepast voor het beschermen van steden tegen de risico’s van ratten.

Meer informatie over Smart City Pest Control

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900