Anticimex gaat een samenwerking aan met Vets For City Pigeons

Persbericht

Stadsduiven kunnen heel wat overlast veroorzaken. Ze zijn op zoek naar een ideaal plaatsje voor hun nest en gaan op zoek naar voedsel in de omgeving. Ze kunnen voor overlast zorgen: schade aan infrastrastructuur, gevaar voor de volksgezondheid & kunnen schade berokken aan de landbouw. In steden zorgen ze vaak voor heel wat schade, geur- en lawaaihinder en gezondheidsrisico's.

Diervriendelijke controle van stadsduiven via anticonceptie

Anticimex en Vets for City Pigeons gaan een samenwerking aan om een diervriendelijke oplossing voor duivenoverlast aan te bieden aan steden en bedrijven. Halfweg april 2023 werd de samenwerking met Vets For City Pigeons officieel ondertekend. 

Vets For City Pigeons

Vets For City Pigeons heeft een duurzaam en diervriendelijk beleid voor duivenwering uitgebouwd voor steden, gemeenten en bedrijven. Dit biedt een totaaloplossing met een duidelijke langetermijnvisie en meetbare resultaten.

Voorbehoedsmiddel

Het controlebeleid van Vets For City Pigeons is opgebouwd rond geboortebeperking aan de hand van een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel. Het heeft als bijwerking dat het membraan tussen de dooier en het eiwit wordt aangetast. Hierdoor vindt er geen embryonale ontwikkeling plaats. Het voorbehoedsmiddel is een veterinair geneesmiddel in de vorm van maïskorrels die gecoat zijn met een kleine dosis nicarbazine.

Reductie duivenpopulatie

Veilige oplossing

De bijwerking is volledig omkeerbaar en het effect verdwijnt 4-6 dagen na de laatste toediening, waarna het dier zich opnieuw kan voortplanten. Ook de gezondheid van het dier komt niet in het gedrang. Het project staat volledig onder de begeleiding van een ervaren dierenarts. Het is tevens veilig voor mens, milieu en dier.

Lees meer info HIER.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900