Voedingsbedrijf Bega vertrouwt op Anticimex Smart voor knaagdierbestrijding

Rapport

Onze Australische collega's maken met succesvol gebruik van de Anticimex Smart oplossingen voor knaagdierbestrijding bij Bega, een voedselproducent.


bega voedselproducent bestrijdt ratten met anticimex smart

De uitdaging van Anticimex

Het bestrijden van ratten en muizen is een bijzondere uitdaging voor de voedingsindustrie. Om hun positie als één van de grootste voedingsbedrijven van Australië te behouden, daagde Bega onze Anticimex collega's uit om de infestatie van knaagdieren weg te werken met behulp van Anticimex Smart.

Resultaten met Anticimex Smart

  • Na de installatie werden op zes productielocaties 125.000 verplaatsingen van schadelijke ratten en muizen vastgesteld. De activiteit kon aanzienlijk worden verminderd door de vallen en dat zonder het gebruik van vergif.
  • Aan alle voedselveiligheidseisen werd en wordt voor 100% voldaan.
  • Het gebruik van Anticimex Smart leverde een aanzienlijke besparing van arbeidskosten op, aangezien de oude vallen (1057 in totaal) niet langer dagelijks handmatig hoefden te worden gecontroleerd. De installatie wordt nu digitaal bewaakt door ervaren technici met veel minder inspanning.

Ook in België gebruiken we Anticimex Smart om ongedierteproblemen effectief aan te pakken, zonder gif en tegen lagere kosten.

Bron: How our Smart rodent solution keeps Bega at its best

24/7 Smart Ongediertebestrijding in uw voedingsbedrijf

digitale gifvrije ongediertebestrijding


Anticimex is wereldwijd, en in België nummer 1 op het gebied van ongediertebeheersing met slimme oplossingen. Anticimex Smart is een digitaal, duurzaam systeem dat uw omgeving 24/7 monitort en beschermt tegen ongedierteproblemen. Door continu bescherming te bieden en onmiddellijk over te gaan tot actie, voorkomen we overlast op een milieuvriendelijke manier.

Meer informatie over Anticimex Smart oplossingen.


Verander uw land

    bel nu 0800 96 900