Waarom de pest control industrie sneller groeit dan ooit

Persbericht

Professionele ongediertebestrijdingsbedrijven stellen vast dat hun diensten meer dan ooit gevraagd worden. Nu mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van bepaald ongedierte zoals bedwantsen en de toenemende potentiële woonplaatsen voor andere plaagdieren zoals muizen en ratten, vragen ze steeds vaker om professionele bijstand in de strijd tegen ongedierte dat hun huis belaagt.

Maar om te weten of je er goed aan doet in een professioneel ongediertebestrijdingsbedrijf te investeren, moet je weten of die trend zich zal doorzetten. Heel wat wijst erop dat ongedierte alleen maar zal toenemen en dat dus ook het voorkomen en bestrijden ervan steeds belangrijker zal worden en nodig zal zijn. Maar waarom blijft het ongedierte steeds toenemen?

Stedelijke ontwikkelingen

Steeds verder verstedelijkt de wereld. Die steden zijn ideale broeihaarden voor ongedierte want ze zijn vuil, mensen leven er heel dicht op elkaar, wat het voor ongedierte gemakkelijk maakt zich te verspreiden en er zijn heel weinig onbewoonbare gebieden voor ongedierte. Een stadsomgeving biedt voedselmogelijkheden en nestplaatsen aan onder andere knaagdieren en insecten, dus het is helemaal niet zo vreemd dat de toenemende verstedelijking hand in hand gaat met een stijging in de ongediertepopulatie.

Wie een huis of bedrijf heeft, maakt zich vaak zorgen over wat een professionele ongediertebestrijding kost, terwijl de schade die ze kunnen aanbrengen en de herstelling nadien vaak veel meer zal kosten.

Weersveranderingen

Bijna iedereen is het erover eens: overal ter wereld verandert het weer. Het klimaat wordt warmer en grote stormen slaan steeds vaker toe. Dat heeft gevolgen voor de menselijke populatie, maar ook voor ongedierte. Terwijl ze vroeger vaak stierven tijdens bepaalde periodes – in het bijzonder door de extreme kou – is dat nu een veel minder grote dreiging voor ongedierte. Aangezien er minder plaagdieren verdwijnen in koude periodes, zwellen ongediertepopulaties overal aan. Daarnaast verdrijven overstromingen het ongedierte vaak uit hun ondergrondse nestplaats of hun nestplaats dicht bij het water.

Chemische en gedragsweerbaarheid

Ongedierte wordt steeds resistenter voor heel wat bestaande en al wat oudere bestrijdingsmethodes. Zo hebben bedwantsen een grote resistentie ontwikkeld tegen chemische middelen. Bepaalde insecten hebben dan weer een sterke weerbaarheid ontwikkeld tegen de chemicaliën die huiseigenaren kunnen verkrijgen. Als die stoffen worden toegepast wanneer het ongedierte ertegen bestand is en wordt, neemt die resistentie alleen maar toe. Als huiseigenaren sterke, professionele chemicaliën verkeerd toepassen, wordt waarschijnlijk niet de volledige populatie afgedood waardoor het overblijvende ongedierte opnieuw resistentie opbouwt.

Wanneer u, daarentegen, verhuist naar een nieuwe woning, is het misschien een goed idee die eerst te laten behandelen. Eens uw spullen verhuisd zijn, wordt de behandeling heel wat ingewikkelder. Als u zeker weet dat uw spullen schoon zijn voor u verhuist en dat de nieuwe woning schoon is voor u erin trekt, hebt u veel minder kans om later problemen te krijgen met ongedierte.

Verminderde tolerantie voor ongedierte

Mensen roepen ook steeds vaker ongediertebestrijders in omdat ze zich tegenwoordig gewoon veel meer dan vroeger bewust zijn van ongedierteproblemen. Lange tijd aanvaardde men gewoon dat in sommige wijken tapijten vol vlooien op de grond lagen, muizen in de muren nestelden en kakkerlakken in de keuken rondkropen. Mensen hielden katten om met de knaagdieren af te rekenen en ook straatkatten zorgden ervoor dat ze geen kans kregen.

Vandaag zijn mensen echter goed op de hoogte van de ziektes die knaagdieren en insecten verspreiden en bijgevolg tolereren ze het ongedierte veel minder.

Milieuvriendelijke technologie

Er zijn bewijzen dat hoe milieuvriendelijker de technologie wordt, hoe meer ongedierte er in huis voorkomt. Hiervoor zijn verschillende redenen. Om te beginnen zijn de methodes ‘schoner’: er zijn minder schadelijke stoffen in huis die het ongedierte doden.

Hoewel dat een goede zaak is voor ons, gedijt het ongedierte er ook wel goed door.
Andere nieuwe technologieën, zoals LED-lampen lijken bepaald ongedierte aan te trekken. Sommige insecten, weggevlucht van traditionele lampen, zijn waarschijnlijk aangetrokken door LED-lampen waarvan de frequentie hoger is. Bepaalde insecten lijken dat aantrekkelijker te vinden.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900