Digitale oplossingen voor uw knaagdierbestrijding

Wat is Smart ?

Anticimex Smart zijn milieuvriendelijke systemen en vallen die kunnen ingezet worden in een non-tox omgeving. Het systeem is ontwikkeld om uw bedrijf 24/7 te controleren en eventuele vangsten onmiddellijk te melden. Veelvuldige manuele controles zijn niet meer nodig waardoor het systeem uw kosten flink zal verlagen. Door constante bescherming te bieden en onmiddellijk over te gaan tot actie, voorkomen we infestaties op een milieuvriendelijke manier.

Anticimex Smart is een digitaal, intelligent systeem dat 24/7 uw omgeving monitort en beschermt tegen knaagdieren en insecten.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900