Risico's bedwantsenplaag

Wijst hun aanwezigheid op een gebrek aan hygiëne?

De aanwezigheid van bedwantsen wijst niet automatisch op een gebrek aan hygiëne, want hun toegangswegen zijn niet gelinkt aan hygiëne. Hygiëne heeft dus geen direct effect, maar een goede orde en netheid zorgen ervoor dat ze minder verstopplaatsen vinden. Door regelmatig de muren en vloeren te stofzuigen en schoon te maken, zorgt men ervoor dat de eitjes verwijderd worden of dat ze minder levensvatbaar zijn.

Ik heb last van bedwantsen. Moet ik dit communiceren aan mijn buren?

Wij bevelen ten sterkste aan om uw buren op de hoogte te brengen.

Ten eerste, omdat enkelen onder hen hoogstwaarschijnlijk ook problemen met bedwantsen zullen hebben in hun woning. We moeten in acht houden dat de bedwantsen snel gemeenschappelijke zones en façades (waterleidingen, elektriciteits- en telefoonkabels, enz.) gebruiken om ook andere woningen binnen te dringen. Die verspreiding doet zich vooral voor, wanneer men insecticiden uit de handel gebruikt om ze te bestrijden.

Ten tweede, omdat een gelijktijdige behandeling van de verschillende woningen de effectiviteit van de behandeling sterk verhoogt. Het is mogelijk dat enkele buren ook last hebben van bedwantsen, maar zich hier nog niet bewust van zijn. Een inspectie door een expert zal ervoor zorgen dat alle schuilplaatsen ontdekt en behandeld worden. Bedwantsen zijn onzichtbare reisgezellen. Niemand is verantwoordelijk voor hun aanwezigheid in een woning.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900