Bijen

Bijen

Een bijenvolk heeft 1 koningin, duizenden werksters en een aantal mannelijke darren. Werksters verzamelen honing en onderhouden het nest. Hun voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar van bloemen enw ater, waarmee ook de larven gevoerd worden.

Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in de korf of kast. Na de bevruchting worden de mannetjes namelijk door de werksters gedood of de kast uitgejaagd, waarna zij een hongersdood sterven.

Als zich jonge koninginnen in het nest ontwikkeld hebben, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen.

Bijen zijn zeer nuttig bij het bestuiven van planten en gewassen.

Het verschil tussen bijen en wespen

Een bij wordt vaak verward met een wesp, toch zijn er enkele duidelijke verschillen wat betreft lichaamsbouw, kleur en nestbouw.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900