Gasmeting

Gasmetingen

Containers worden gemeten en geëvalueerd volgens een opgesteld protocol, genaamd 'de Missie' (18/10/2011). De Algemene Administratie der Douane en Accijnzen heeft een lijst opgesteld met 20 gassen plus 3 extra parameters waarbij voor elk een grenswaarde werd vastgesteld. Een gasmeting van de container, alvorens deze te openen, geeft een duidelijk beeld van de concentratie van deze gassen. Hieruit kan eenduidig afgeleid worden of de container veilig geopend en betreden kan worden. Anticimex heeft deze Missie ondertekend en mag daardoor gasmetingen uitvoeren.

Volgende gassen en parameters worden gemeten:

 • 1,2-dichloorethaan
 • Acetaldehyde
 • Ammoniak
 • Benzeen
 • Chloorpicrine
 • Ethyleendibromide
 • Ethyleenoxide
 • Formaldehyde
 • Fosfine
 • Koolstofdioxide
 • Koolstofmonoxide
 • Methylbromide
 • Methylchloride
 • Methyleenchloride
 • Styreen
 • Sufurylfluoride
 • Tolueen
 • Waterstofcyanide
 • Xyleen
 • Zuurstofgehalte
 • Lower Explosive Limit (LEL)
 • VOC (Vluchtige Organische Componenten)

Anticimex is houder van volgende certificaten:

 • Fumigatieleider
 • ISO
 • Gasvrijmeting
 • VCA

Verander uw land

  bel nu 0800 96 900