Professioneel begassen van houtinsecten & ander ongedierte

Het uitvoeren van een begassing of fumigatie is een specialistisch beroep dat alleen door gecertificeerde gassingsleiders en medewerkers mag gedaan worden.

Met een begassingsbehandeling wordt 100% van de houtaantastende insecten (o.a. houtworm, boktor, spinthoutkever of bonte knaagkever) of voorraadaantasters in alle voorkomende stadia afgedood en hoeven er geen sloopwerkzaamheden plaats te vinden. Het gas verspreidt zich door de hele ruimte en weet op plaatsen te raken waar wij bv. niet kunnen injecteren. Onze gassingsexperten pakken het gebouw volledig in en voorzien een veiligheidsperimeter rond de werkzaamheden, dit alles in samenspraak met de vaak betrokken partijen: politie, klant gemeente, brandweer, etc. De begassing wordt 24/7 met digitale apparatuur en gasmetingen opgevolgd.

Deze manier van ongediertebestrijding biedt de unieke mogelijkheid om cultureel erfgoed, molens, containers, kerken, boten, enz. veilig en volledig te ontdoen van ongedierte. Zo kan u zich focussen op uw werkzaamheden.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900