Huiskrekel

Huiskrekels weren

Er zijn een aantal maatregelen die we kunnen nemen om huiskrekels te weren:

  • Naden en kieren dichten.
  • Ventilatie-openingen voorzien van vliegengaas.
  • Voedselbronnen wegnemen door een goede hygiëne.
  • Levensmiddelen koel bewaren.
  • Etensresten en keukenafval opruimen in goed afgesloten vuilnisemmers.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900