Oorworm

Hoe kan u de schade van de oorworm voorkomen?

  • Vochtige plaatsen met veel rottend plantaardig materiaal vaak reinigen
  • Goede hygiëne in & rond uw gebouw
  • Kruipruimten en kelders goed droog houden
  • Composthopen zo ver mogelijk van het gebouw houden
  • Kieren en naden in buitenmuren afdichten en gebruik maken van borstel- of rubberstrips onder deuren
  • Ventilatieopeningen afdichten met fijn gaasrooster

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900