muggen bestrijden

Muggen

Ontwikkeling muggen

Muggen leggen hun eitjes vaak af in stilstaand water, in rottend organisch materiaal of tussen de wortels van het gras. Uit het eitje komt daarna een larve tevoorschijn. De larven die zich ontwikkelen in water vormen een belangrijke schakel onderwater, ze kunnen in slechte omstandigheden leven en filteren eencellige algen & kleine diertjes uit het water of filteren dood organisch materiaal. De muggenlarven zijn een delicatesse voor vissen, insecten, amfibieën, enz. Vanuit de larve groeit dan een mug. Een volwassen mug leeft doorgaans maar enkele dagen tot weken.

Volwassen muggen leven bovenal van plantensappen zoals nectar, maar de steekmuggen voeden zich ook met bloed.

Waarom maken muggen een zoemend geluid?

Steekmuggen maken een zoemend geluid dat goed hoorbaar is en erg vervelend. De productie van het geluid heeft deels te maken met de voortplanting van muggen. Muggen zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief, waardoor ze elkaar moeilijk kunnen zien. Het geluid wordt dus gebruikt om elkaar terug te vinden in het donker.

Enkel de vrouwtjes maken die zoemgeluiden om potentiële partners aan te trekken, het gezoem wordt opgevangen door de antennes van het mannetje. Elke soort heeft een specifiek gezoem, zodat er niet gepaard wordt met een verschillende soort. Het geluid komt ook voort uit het snel op en neer bewegen van de vleugels, die zijn zo gebouwd dat ze een relatief luid geluid produceren voor dergelijk klein insect.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900