Wetgeving in de schijnwerpers

Persbericht

Door veranderingen in de EU-regelgeving inzake het op de markt brengen en het gebruik van biociden worden bestaande rodenticiden opnieuw als giftig ingedeeld en wordt het gebruik ervan beperkt.

Om knaagdieren te voorkomen is het tot nu toe gebruikelijk geweest om preventief rodenticiden te gebruiken in allerlei ruimten, van opslagplaatsen tot kelders tot tuinen, in bedrijven en particuliere woningen. Dergelijke oplossingen zijn echter niet langer mogelijk met de tenuitvoerlegging van de nieuwe Europese verordening inzake het gebruik en de etikettering van biociden.

Meer bepaald zijn Verordening (EU) 528/2012 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biociden en Verordening (EU) 2016/1179 tot wijziging van de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in werking getreden.

Vanwege de persistentie van de werkzame stof in rodenticiden heeft de Europese wetgeving maatregelen ingevoerd om de risico's van blootstelling van niet-doeldieren aan rodenticiden te beperken. Deze wijziging in de regelgeving heeft gevolgen voor alle producten die worden gebruikt voor de bestrijding van knaagdieren en het preventieve gebruik ervan is verboden.

ratten bestrijden

Met andere woorden, zij mogen alleen worden gebruikt wanneer het probleem zich reeds heeft geopenbaard en mogen niet langer dan 35 dagen worden toegepast zonder dat de toestand van de aantasting en de doeltreffendheid van de behandeling worden geëvalueerd.

Deze wijzigingen hebben vooral gevolgen voor de fabrikanten en de gespecialiseerde ongediertebestrijdingsbedrijven. Jordi Tapias, technisch directeur van Anticimex Spanje, benadrukt dat "door het gebruik van biociden te verminderen en te kiezen voor duurzamere en milieuvriendelijkere oplossingen, we elk risico voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum kunnen beperken".

De op biociden gebaseerde diensten zullen zich moeten aanpassen aan de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden die door de huidige regelgeving zijn vastgesteld, maar zullen ook het gebruik van andere, meer innoverende, efficiënte en duurzame oplossingen stimuleren, zoals Anticimex Smart.

smart ongediertebestrijding

De noodzaak om knaagdieren te voorkomen

Knaagdieren, vooral rioolratten, zwarte ratten en gewone muizen, zijn veel voorkomende plaagdieren in bebouwde gebieden in België en andere EU-landen. Het zijn ziekteoverbrengers omdat zij ziekteverwekkers bij zich dragen die op mensen en andere dieren kunnen worden overgedragen, zij consumeren en besmetten voedsel dat voor menselijk en dierlijk gebruik bestemd is, zij kunnen infrastructuur beschadigen en ongelukken veroorzaken in elektrische bedrading, leidingen en riolering.

Preventie is het belangrijkste om op lange termijn doeltreffend te zijn. Jordi Tapias van Anticimex Spanje legt uit dat "het belangrijk is knaagdieren de toegang tot voedsel, water en beschutting te ontzeggen. Als we aan preventie doen, wordt het risico op ongedierte sterk verminderd."

Daarom is het gebruik van op technologie gebaseerde oplossingen zo doeltreffend: zij maken het mogelijk toezicht te houden op de situatie, selectief te werk te gaan en andere soorten niet te treffen, en het gebruik van schadelijke stoffen tot een minimum te beperken. Op plaatsen waar levensmiddelen worden opgeslagen, bijvoorbeeld, acht de Europese wetgeving de aanwezigheid van knaagdieren onaanvaardbaar en beperkt zij tegelijkertijd het gebruik van oplossingen op basis van biociden.

muizen knagen aan voorraad


Het verbod op het gebruik van lokaas dat anticoagulantia bevat als preventieve maatregel of om de aanwezigheid van knaagdieren te controleren, is een van de belangrijkste wijzigingen in de gewijzigde wetgeving. Ook moet, wanneer het rodenticide in openbare ruimten wordt gebruikt, de behandelde zone worden afgebakend en worden voorzien van een bord met informatie over het risico van primaire en secundaire vergiftiging door anticoagulantia, alsmede over eerstehulpmaatregelen.

Bedrijven en organisaties schakelen over op digitale ongediertebestrijding met Anticimex Smart

Daarom wordt door bedrijven en overheidsinstanties steeds vaker gekozen voor het gebruik van slimme systemen of slimme vallen om de knaagdierenpopulatie onder controle te houden. Dit zijn automatische systemen die 100% gifvrij zijn, maar hun werkingsmechanisme is gebaseerd op bewegings- en temperatuursensoren om het knaagdier te detecteren en af te vangen. Deze oplossing houdt geen enkel risico in voor de mens en voorkomt zo dat biociden in de voedselketen terechtkomen en de biodiversiteit aantasten.


Verander uw land

    bel nu 0800 96 900