duurzame ongediertebestrijding

Anticimex investeert in duurzame hulpmiddelen voor ongediertebestrijding

Blogartikel

Een interview met een Portugese Anticimex collega

Joana Mateus, technisch directeur van Anticimex Portugal, merkt op dat "Anticimex door preventie, nieuwe technologieën en duurzame oplossingen heeft getracht tegemoet te komen aan de behoeften van mensen, bedrijven en het milieu".

"Biociden zullen misschien niet meteen weg te denken zijn uit de ongediertebestrijdingswereld, maar wij streven er altijd naar het gebruik ervan te beperken en methodes te kiezen met een zo gering mogelijk effect op het milieu, om de verontreiniging van ecosystemen tot een minimum te beperken en het risico van onopzettelijke schade aan niet-doelsoorten, namelijk mensen of huis- en wilde dieren, te verkleinen,"

Digitalisering speelt een cruciale rol

Anticimex is ervan overtuigd dat digitalisering van essentieel belang zal zijn om de utidagende doelstelling te halen die in 2015 in het Akkoord van Parijs is vastgesteld om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken en zo de gevolgen van de opwarming van de aarde te verminderen.

Een belangrijk deel van de weg die Anticimex is ingeslagen, is gebaseerd op de vervanging van de traditionele plaagbestrijding, waarbij gebruik wordt gemaakt van producten die biociden worden genoemd en die dus giftig zijn, door digitale en gifvrije oplossingen.

Met tot op heden wereldwijd 1 miljoen geïnstalleerde digitale vallen in uiteenlopende segmenten, zoals onder meer de detailhandel, de levensmiddelenindustrie, ziekenhuizen, de farmaceutische industrie en gemeenten, heeft de organisatie een nieuwe duurzame standaard gezet voor de preventie en bestrijding van plaagdieren.

Een mix van kennis, data en inspecties

Het gebied van de ongediertebestrijding hangt af van periodieke fysieke inspecties. In het geval van Anticimex Smart wordt een groot deel van die inspecties vervangen door een continue monitoring op afstand, waardoor de situatie voortdurend kan worden geëvalueerd en onmiddellijk op het probleem kan worden gereageerd.

Alle Smart apparatuur is 100% gifvrij waardoor een gezondere werkomgeving wordt gecreëerd, er komen uiteindelijk geen biociden op plaatsen waar dat niet hoort, waardoor het milieu wordt beschermd. "Bovendien vermindert elk Smart-eenheid het gebruik van biociden met ongeveer 0,5 kg per jaar."

ongediertebestrijding boven- en ondergronds

Anticimex Smart producten werden ontwikkeld om zowel binnen als buiten, zowel boven- als ondergronds te werken. De apparaten zijn voorzien van een intelligente sensortechnologie die het risico op vals alarm tot een minimum beperken. De vallen zijn voortdurend met elkaar verbonden en vormen een informatienetwerk. Ze rapporteren op afstand activiteit en vangsten, zonder dat fysieke bezoeken ter plaatse nodig zijn. Onze systemen en medewerkers krijgen een signaal als we moeten langsgaan.

Anticimex over duurzaamheid

"De transformatie van de toekomst is ieders taak en kan niet tot morgen worden uitgesteld. Door middel van te investeren in preventie, nieuwe technologieën en duurzame oplossingen probeert Anticimex tegemoet te komen aan de behoeften van mensen, bedrijven en het milieu.

Zeer sterke argumenten zoals de klimaatverandering, geaccentueerd door een toenemende vraag naar meer duurzame en niet-giftige oplossingen, een gevolg van nieuwe Europese wet- en regelgeving, samen met samenlevingen die meer gericht zijn op duurzaamheid in het algemeen, doen ons geloven dat de toekomst van preventieve plaagdierbestrijding digitaal is. Onze digitale plaagdierbestrijdingsoplossing zorgt voor duurzaamheid op lange termijn doordat er minder fysieke inspectie nodig is en er minder gebruik wordt gemaakt van giftige biocideproducten."

duurzame cargofiets ongediertebeheersing

Milieuhygiëne, minder gebruik van biociden, een kleinere koolstofvoetafdruk en investeringen in duurzame voertuigen zijn andere geïmplementeerde maatregelen, in de overtuiging dat we tegen 2050 zijn plaagdierbestrijdingswerk even veilig en efficiënt als altijd kan uitvoeren, maar dan wel op een duurzame en ecologisch en sociaal verantwoorde manier.

We werken voortdurend aan de vermindering van de directe emissies van onze activiteiten, met de nadruk op het wagenpark, dat de grootste bijdrage levert aan de impact op het klimaat. Het streven naar een algemene vermindering van de CO2-uitstoot berust op drie pijlers:

  • de routeplanning verbeteren om het aantal af te leggen kilometers en het gebruik van giftige biocideproducten te verminderen;
  • het wagenpark brandstofefficiënter maken of uitkijken naar elektrische oplossingen en alternatieve vervoerswijzen;
  • meer gebruik maken van digitale SMART-oplossingen, die monitoring op afstand mogelijk maken en zo het aantal vereiste fysieke bezoeken verminderen.

Daarnaast nemen we maatregelen om de indirecte elektriciteitsemissies te verminderen.

innovatiecentrum denemarken

In België, en als leider op het gebied van innovatie, is het de bedoeling om samen met ons innovatie- en ontwikkelingscentrum in Denemarken te blijven werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die klanten in staat stellen om te beschikken over de gegevens (IoT) waarmee zij belangrijke beslissingen kunnen nemen voor hun bedrijf.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900