steenmarter verjagen

Steenmarter

Steenmarters: een beschermde diersoort

Steenmarters bestrijden of vangen is bij wet verboden. Een steenmarter uw woning niet laten binnenkomen, is de enige oplossing voor het steenmarterprobleem (wering). Hem vangen en doden of zijn nest verstoren en verwoesten, wordt sterk beboet. De Belgische wetgever is hier zeer streng op, gerechtelijke vervolging en een strafuitspraak zullen zeker niet uitblijven. Daarenboven, heeft het ook geen zin, het nest wordt even later opnieuw ingenomen door een soortgenoot.

Wat kan u concreet doen?

Neem contact op met de vereniging Natuurpunt die gespecialiseerd is in wild life. De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt geeft aan hoe problemen met steenmarters op een duurzame en meer structurele manier kunnen worden opgelost.

Hoe groot is hun territorium ?

Marters hebben een groot territorium en leggen tot wel 15km afstand per nacht af. De grootte van het territorium hangt vaak af van de hoeveelheid voedsel die er te vinden valt. Als er veel voedsel te vinden valt, is zijn territorium niet zo groot en omgekeerd. De grenzen worden gemarkeerd met urine of een geurstof die hij uitscheidt via klieren in de achterpoten.

Een steenmarter heeft meerdere slaapplaatsen voor overdag: steenhopen, spouwmuren, onder daken, boomholtes, ...

Welke overlast veroorzaakt een steenmarter?

De steenmarter is een erg actief diertje wat betreft schade en vernieling:

  • Kapotte autokabels: hij knaagt vaak de kabels onder de motorkap van de auto stuk. Indien de wagen op een andere plaats reeds diende als slaapplaats (marters slapen graag onder de motorkap op een warme motor) dan kan dit ervaren worden bij de plaatselijke marter als een aanval op zijn gebied. Gevolg, een ware ravage tussen en aan de draden van de motor.
  • Gescheurd isolatiemateriaal: hij knaagt zich een weg doorheen isolatiemateriaal om een warm nestje te vinden. Het gevolg hiervan is verlies van isolatiewaarde van de woning.
  • Lawaai: marters zijn erg speels en lopen elkaar graag achterna. Als de jongen volwassen zijn, verjaagt de moeder hen met luid geschreeuw en gevechten. Gezien marters nachtdieren zijn, verstoren ze onze nachtrust met hun lawaai.
  • Geurhinder: Marters kiezen één bepaalde plek uit als hun toilet, dit is vaak een onbereikbare plek voor mensen. Dit zorgt voor een sterk doordringende geur. Ook slepen ze hun dode prooien het nest binnen en laten daar delen onaangeroerd liggen. Dit trekt op zijn beurt maden en vliegen aan.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900