Houtboktor

Hoe herkent u de huisboktor (hylotrupes Bajulus)?

  • Een volwassen boktor is 1,2 tot 3 cm lang
  • Hij is zwart of bruin en heeft grijsachtig haar op zijn bovenlijfje
  • De larf heeft een lente tot 3 cm, geelachtig-witte kleur en heeft goed ontwikkelde kaken
  • Typische knagende geluid van het insect
  • Groter dan de gewone houtworm

De houtboktor kent een volledige gedaantewisseling tijdens zijn leven. De ontwikkeling van ei tot volwassen boktor kan tot 12 jaar duren. Het boktorvrouwtje legt tussen juli en oktober haar eitjes in de spleten van de bast van afgestorven bomen, boomstronken of afgezaagd hout. Als ze eenmaal het stadium van larf bereiken na een drietal weken, knagen ze gangen tussen de bast & het spinthout. Dit heten dan de boorgangen, deze zijn ovaal van vorm en worden gevuld met boormeel, ook wel vraatmeel genoemd.

Het zijn de larven die de meeste schade aanrichten met hun vele boorgangen. Het boren van deze gangen kan een drie tot twaalf jaar in beslag nemen.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900