Ratten voorkomen

Tips om ratten binnenshuis te voorkomen

 • Regelmatig schoonmaken van uw woning;
 • Vuilnisbakken goed afsluiten;
 • Dierenvoeding opbergen in afsluitbare emmers;
 • Pluimvee of andere kleine dieren hun voeding aanbieden in voederbakken;
 • Plaats roosters boven ventilatie- en verluchtingsopeningen naar buiten;
 • Dichten van spouwen aan onder- en bovenkant, alsook kieren & spleten in de muren;
 • Sluit openingen onder de dakpannen zo goed mogelijk af;
 • Lekken herstellen, de waterplassen kunnen als drinkplaats dienen voor de ratten
 • Controleer riolering op openingen, verzakkingen, goede aansluiting op andere leidingen, enz.

Ratten weren uit uw tuin

 • Creëer geen geschikte biotoop: houd uw grasmat, weiland of begroeiing kort;
 • Houd slootkanten schoon;
 • Bescherm uw boomgaard: bomenrij in zwarte grond, valfruit, snoeihout en zwad verwijderen bij windsingels en bodembegroeiing kort houden;
 • Beperk het aanbod van voedsel in uw tuin;
 • Fijnmazig gaas plaatsen rond riskante plekken (bv. kippenren en composthoop);
 • Tuinhuis of schuur zo goed mogelijk afsluiten (geen spleten onder deuren);

Als u beslist rattenvergif te gebruiken, kijk dan zeker de verpakking na op kind- en diervriendelijkheid van het product.

Verander uw land

  bel nu 0800 96 900