Veldmuis

Kenmerken van een veldmuis

De veldmuis springt of klimt zelden of nooit. De veldmuis is een planteneter, hij eet vooral graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en ook boomschors.

De veldmuis laat behoorlijk wat sporen na rond zijn holen en eetplaatsen: 'looppaadjes' die de uitgangen van de holen verbinden, groenachtige uitwerpselen (tot 0,8 cm lang), schade aan het weiland door de ondergrondse gangen.

Wijfjes doen vijf à zes worpen per jaar die een nestgrootte hebben van 5 tot 6 jongen. Hun draagtijd is 3 weken en de jongen zijn na 25 dagen geslachtsrijp. De levensverwachting is van korte duur: één of één en een half jaar. De veldmuis kan zich snel en massaal voortplanten, maar vallen vaak ten prooi aan roofvogels, hermelijnen, enz. Hierdoor ontstaan 3 tot 5-jarige cycli van veldmuizenplagen.

Verander uw land

    bel nu 0800 96 900